شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
دلمان لک زده براي اندکي برف....:(
{a h=sanaz1994}2 دختر بهار{/a} واقعا :( طفلي بچه‌ها. ما چه زمستونايي داشتيم اينا چي. خدا خودش رحم کنه
{a h=emozionante}.: فاطمه بانو :.{/a} واقعا...
واقعا چه زمستونايي داشتيم قديم
ساعت ویکتوریا
چشمان سبز،عاشقان
رتبه 0
0 برگزیده
762 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top