قرمز سبز آبي خاکستري
نقل مي كنند كه امام صادق عليه السلام اين دو بيت را بارها براي مَثَل زدن مي خواند [كنز الفوائد]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت